Isnin, 15 Februari 2010

Sejarah Ilmu Mantik Ilmu Logik

Ilmu mantik (sebahagian daripada ilmu pemikiran) ialah suatu ilmu yang mengawal pemikiran manusia daripada tersalah dan terpesong semasa berfikir.

- Ilmu mantik telah muncul sebelum kelahiran nabi Isa a.s (pada kurun ke-5 sebelum Masihi).

- Orang pertama yang mengkaji dan menggunakan ilmu mantik ini ialah ahli falsafah Yunan (Socrates, Plato, Aristotle).

- Sufustaiyyun ialah sekumpulan masyarakat Athen yang menyebarkan kepada orang ramai pemikiran yang tidak baik dan mengasaskan pengajian/pendekatan mereka berdasarkan pemikiran yang menolak kebenaran. Objektif tindakan mereka itu adalah untuk menghancurkan kerajaan Yunan/Greek dan aqidah agama mereka.

- Pengasas ilmu mantik ialah Aristotle kerana beliau yang menyusun kaedah/teori yang membawa kepada bukti yang menyakinkan. (kaedah-kaedah/syarat asas dalam pemikiran)

- Ilmu mantik muncul dan berkembang pesat dalam masyarakat Islam ialah pada masa awal pemerintahan kerajaan Abbasiah (pemerintahan Abu Jaafar Mansur dan Al-Makmun) iaitu zaman penterjemahan (buku-buku Yunan dan ilmu mantik).

- Antara penterjemah dan pengarang yang terkenal Islam ialah Abdullah bin Muqaffa’, Yaakub Ishak al-Kindi, Muhammad bin zakaria ar-Razi, Abu Nasr al-Farabi, Hujjatul Islam al-Ghazali, Syeikh Ibnu Sina.

- Abdullah Muqaffa’, adalah penterjemah buku-buku Aristotle (kitab Organon) di zaman pemerintahan Abu Jaafar al-Mansur daripada bahasa Yunan ke dalam bahasa Arab.

0 ulasan: