RSS Home

Isnin, 15 Februari 2010

Bahagian Qadiyah Syartiyah

Bahagian Qadiyah Syartiyah
(Dari sudut hukum berdasarkan muqaddimah atau dari sudut keadaan dan masa)

1. Syakhsiyah/ Makhsusah – sekiranya dihukum berdasarkan kenyataan sebelumnya yang dikaitkan dengan masa tertentu atau keadaan tertentu. Contoh:
a- Muttasilah Mujabah :
i. Sekiranya kamu menziarahi aku sekarang, aku akan memuliakan kamu.
ii. Sekiranya kamu dating melawat aku dengan kenderaan, aku akan memuliakan kamu.
b- Muttasilah Salibah :
i. Tidaklah sekiranya kamu menziarahi aku sekarang, aku akan memuliakan kamu.
c- Munfasilah Mujabah:
i. Zaid sekarang ada kalanya penulis dan ada kalanya bukan penulis.
d- Munfasilah Salibah:
i. Tidaklah Zaid sekarang ada kalanya penulis dan ada kalanya bukan penulis.

2. Kulliah – sekiranya dihukumkan padanya berdasarkan semua keadaan atau masa yang mungkin terjadi. Contoh:
a- Muttasilah Mujabah :
i. Setiap kali kamu menziarahi aku, aku akan memuliakan kamu.
b- Muttasilah Salibah :
i. Tidak sama sekali sekiranya kamu menziarahi aku, aku akan memuliakan kamu.
c- Munfasilah Mujabah:
i. Selalu ada kalanya sesuatu benda itu kaku dan ada kalanya bergerak.
d- Munfasilah Salibah:
i. Tidak sama sekali ada kalanya sesuatu benda itu kaku dan ada kalanya bergerak.

3. Juziyah – sekiranya dihukumkan padanya berdasarkan sebahagian keadaan atau sebahagian masa yang mungkin terjadi. Contoh:
a- Muttasilah Mujabah :
i. Kadang-kadang ada kalanya benda ini buah, ada kalanya anggur.
b- Muttasilah Salibah :
i. Kadang-kadang tiada kalanya benda ini buah, ada kalanya anggur.
c- Munfasilah Mujabah:
i. Kadang-kadang ada kalanya buah itu epal atau limau.
d- Munfasilah Salibah:
i. Kadang-kadang tiada kalanya buah itu epal atau limau.

4. Muhmalah – kenyataan yang tidak disebut padanya sesuatu yang menunjukkan keseluruhan dan sebahagian keadaan.Contoh:
a- Muttasilah Mujabah :
i. Sekiranya kamu memberi perhatian kepada guru, kamu akan memahami pelajaran kamu.

b- Muttasilah Salibah :
i. Tidaklah sesuatu itu ada kalanya manusia, ada kalanya batu-batan/benda bukan hidup.
c- Munfasilah Mujabah:
i. Muhammad ada kalanya penulis dan ada kalanya penyair.
d- Munfasilah Salibah:
i. Tidaklah jisim itu ada kalanya hitam dan ada kalanya putih.

Bahagian Qadiyah Syartiyah berdasarkan Tali melazimi Muqaddam

1. Mujabah – kenyataan yang mewajibkan Tali melazimi Muqaddam sama ada kedua-duanya ‘menetapkan’ atau ‘menafikan’ ataupun salah satunya ‘menetapkan’ dan satu lagi ‘menafikan’.
Contoh:
i. Apabila bahan galian itu besi maka ia adalah pengalir haba.
ii. Apabila pelajar tidak berusaha maka ia tidak akan Berjaya dalam peperiksaan.
iii. Setiap kali umat Islam berpecah maka mereka tidak akan Berjaya dalam usaha mereka.

2. Salibah – kenyataan yang menjadikan Tali melazimi Muqaddam sama ada kedua-duanya ‘menetapkan’ atau ‘menafikan’ ataupun salah satunya ‘menetapkan’ dan satu lagi ‘menafikan’.
Contoh:
i. Tidak sekali-kali apabila lampu isyarat berwarna merah maka lalu lintas dibenarkan bergerak.
ii. Tidak sekali-kali apabila cuaca tidak baik maka kita tidak tinggal di rumah. (Tidak sekali-kali apabila cuaca buruk maka kita keluar rumah).
iii. Tidak sekali-kali apabila cuacabaik kita tidak pergi (ke tempat peranginan) di kawasan bukit.

الأسوار المشتركة في الشرطيات (المتصلة والمنفصلة)
Sur yang digunakan pada qadiyah syartiyah
(muttasilah dan munfasilah)

• ليس البتة : الكلية السالبة - في المتصلة والمنفصلة
• قد يكون : الجزئية الموجبة - في المتصلة والمنفصلة
• قد لايكون : الجزئية السالبة - في المتصلة والمنفصلة

الأسوار المختصة في الشرطيات ( المتصلة والمنفصلة)
Sur yang khas pada qadiyah syartiyah
(muttasilah dan munfasilah)

- هي ما عدا الأسوار المشتركة المذكورة. فعلى الطلاب أن يتفكروا ويتأملوا وينظروا إلى الأمثلة المكتوبة في اللوحات الموجودة.
Sur yang khas pada qadiyah syartiyah ini ialah selain daripada Sur yang boleh digunakan pada kedua-dua qadiyah syartiyah muttasilah dan munfasilah.

كلما ، مهما ، متى - السور الكلي الايجابي في المتصل
دائما - السور الكلي الايجابي في المنفصلة
ليس مهما أو ليس متى - السور الجزئي السلبي في المتصلة
ليس دائما - السور الجزئي السلبي في المنفصلة

QADIAH SYARTIAH

QADIAH SYARTIAH:
1. Sesuatu yang dihukumkan padanya dengan dihubungkan dengan kenyataan lain melalui Adat Syarat dan Jawab Syarat.
2. Kedua-dua bahagiannya bukan tunggal atau menepati maknanya.
3. kenyataan yang mengikat sesuatu hukum dengan sesuatu syarat/ikatan.
Contoh:
Sekiranya kamu bersabar nescaya kamu akan berjaya,.
Sekiranya matahari terbit, siang akan menjelang.
* Dinamakan Qadiyah Syartiah kerana ada Adat Syarat dalam kenyataan itu atau kerana ia mengandungi makna tetap dan kekal serta makna bertentangan.

Qadiyah Syartiyah


1. Kenyataan yang dihukumkan (kebenarannya)dengan hubung kait di antara dua bahagiannya.
2. Qadiyah yang kedua-dua bahagiannya mufrad atau sama maksud denganya.
3. Qadiyah yang mengikat sesuatu hukum dengan sesuatu syarat/ikatan.
Contoh: Sekiranya kamu bersabar, maka kamu akan berjaya.
Sekiranya kamu berusaha kamu akan berjaya.

Rukun Qadiyah Syartiyah:

Qadiyah Syartiyah mempunyai tiga rukun:
1. Muqaddam:
* Pada Qadiyah Syartiyah Munfasilah, muqaddam ialah rukun pertama yang disebut (dalam ayat). Contoh: Benda ini sama ada bunga Melati atau bunga ros

* Pada Qadiah Syartiyah Muttasilah, muqaddam ialah rukun yang berada di awal (dalam susunan ayat) sekalipun disebut pada akhir ayat.
Contoh: Setiap kali cuaca sejuk maka tubuh akan mengecut.
Tubuh mengecut apabila cuaca sejuk.

2. Tali:
* Pada Qadiyah Syartiyah Munfasilah, tali ialah rukun kedua yang disebut (dalam ayat). Contoh: Benda ini sama ada bunga Melati atau bunga ros

* Pada Qadiah Syartiyah Muttasilah, tali ialah rukun yang berada di akhir (dalam susunan ayat) sekalipun disebut pada awal ayat.
Contoh: Setiap kali cuaca sejuk maka tubuh akan mengecut.
Tubuh mengecut apabila cuaca sejuk.

3. Adat Syarat / huruf syarat, seperti: لَوْ(jika,sekiranya), إِذَا (apabila).

Bahagian Qadiyah Syartiyah

Qadiyah Syartiyah Muttasilah
(hubungan secara melazimidi antara rukun pertama/muqaddam dan kedua/tali)
1. Sesuatu Qadiyah/kenyataan yang ada hubungkait dua rukunnya samada secara melazimi atau secara kebetulan.
2. Sesuatu Qadiyah/kenyataan yang dihukumkan (kebenarannya) bergantung kebenaran qadiyah/kenyataan lain.
Contoh: Sekiranya matahari terbit maka siang pun menjelang.

* Dinamakan Qadiyah Syartiyah kerana terdapat huruf syarat, dan Muttasilah kerana berhubung di antara dua rukunnya secara berkait rapat dan bersepakatan.

Qadiyah Syartiyah Munfasilah
(hubungan secara bertentangan di antara kedua-dua rukunnya)
1. Sesuatu Qadiyah/kenyataan yang bertentangan dan berlainan di antara dua rukunnya.
2. Sesuatu Qadiyah/kenyataan yang dihukum padanya dengan bertentangan di antara dua rukunnya.
Contoh: Benda ini ada kalanya kaku dan ada kalanya bergerak.

* Dinamakan Qadiyah Syartiyah kerana terdapat huruf syarat sama ada secara andaian atau disebut, dan Munfasilah kerana terdapat huruf Infisal di dalamnya iaitu: إما، تارة، طورا، أو

Qadiyah Syartiyah berdasarkan tabiat melazimi di antara Muqaddam dan Tali

1. Luzumiah – kenyataan yang dihukumkan kebenarannya dengan berdasarkan kepada kenyataan lain kerana hubungan yang melazimi.
Contoh: Sekiranya matahari terbit maka siang pun menjelang.

Hubungan secara melazimi – sesuatu yang mewajibkan muqaddam melazimi tali dan ianya seumpama:
i- ‘Sebab’:
a. Muqaddam sebagai sebab kepada Tali,
Contoh: Setiap kali matahari terbit maka siang pun menjelang.
b. Muqaddam sebagai penyebab kepada Tali,
Contoh: Setiap kali siang menjelang maka matahari pun terbit.
c. Muqaddam dan Tali kedua-duanya sebagai penyebab kepada sebab yang lain,
Contoh: Sekiranya siang menjelang maka alam ini cerah.
(menjelangnya siang dan terangnya alam ini, kedua-duanya adalah penyebab kepada terbitnya matahari).

ii- ‘Tadayuf’ – salah satu daripada muqaddam atau tali tidak boleh difahami tanpa ada yang satu lagi.
Contoh:
i.Sekiranya Muhammad itu suami Aisyah maka Aisyah adalah isterinya.
ii.Sekiranya Muhammad bapa kepada Bakar maka Bakar adalah anaknya. (tidak tergambar menjadi bapa tanpa ada anak)

2. Ittifaqiyah – kenyataan yang dihukumkan kebenarannya dengan berdasarkan kepada kenyataan yang lain bukan kerana hubungan secara melazimi bahkan secara kebetulan.
Contoh:
i. Sekiranya manusia boleh bercakap maka keldai juga boleh bersuara.
ii. Setiap kali berdering jam (menunjukkan) pukul 1.00 petang maka pekerja akan keluar (berehat) daripada pejabat mereka.
........

Tadayuf – ikatan di antara muqaddam dan tali yang bererti kewujudan pertama memastikan kewujudan yang kedua seperti kebapaan, persaudaraan.

........

Bahagian Qadiyah Syartiyah Munfasilah

1. Mani’ jam’i – kenyataan yang dihukumkan adanya pertentangan di antara muqaddam dan tali dari segi benar. Dengan maksud kedua-duanya tidak berhimpun – ianya tersusun dari sesuatu dan dari yang lebih khusus daripada kebalikannya.
Contoh:
i. Perkataan itu ada kalanya kata nama dan ada kalanya kata kerja.
ii. Sesuatu benda itu ada kalanya pokok dan adakalanya besi.

2. Mani’ Khuluw – kenyataan yang dihukum adanya pertentangan di antara muqaddam dan tali dari segi bohong/naïf. Dengan maksud kedua-duanya tidak hilang/lenyap – ianya tersusun dari sesuatu dan dari yang lebih umum daripada kebalikannya.
Contoh:
i. Sesuatu benda itu ada kalanya tidak putih dan ada kalanya tidak hitam.

3. Mani’ Jam’I dan Khuluw - kenyataan yang dihukum adanya pertentangan di antara muqaddam dan tali dari segi benar dan bohong. Dengan maksud kedua-duanya tidak berhimpun dan tidak hilang - ianya tersusun dari sesuatu dan dari kebalikannya.
Contoh:
i. Seseorang itu ada kalanya hidup dan ada kalnya mati.
ii. Sesuatu nombor itu ada kalanya genap dan ada kalanya ganjil.

Bahagian Qadiah

Qadiah terbahagi kepada dua bahagian:
Qadiah Hamliah :
1. Sesuatu yang dihukumkan/ditentukan padanya dengan menetapkan sesuatu perkara tertentu baginya atau dengan menafikan perkara tertentu baginya
2. kedua-dua bahagiannya adalah tunggal atau menepati maknanya.
Contoh: ‘Muhammad seorang yang berilmu’.
(Dalam ayat ini ditetapkan sifat berilmu itu kepada Muhammad)
‘Muhammad bukan seorang yang berilmu’.
(Dalam ayat ini sifat berilmu itu dinafikan kepada Muhammad)
‘Anggur adalah sejenis buahan’, ‘Zaid seorang penulis’, ‘Zaid itu adalah yang mana bapanya sedang berdiri’.
* Dinamakan Qadiah Hamliah kerana berdasarkan satu bahagiannya adalah objek/predikat/perkhabaran.


Qadiyah Hamliah

Qadiyah Hamliah mengandungi tiga rukun:
1. Maudu’/Mahkum ‘alaih/Musnad ilaih adalah rukun pertama di awal ayat atau di akhir ayat. (Bagi ahli tatabahasa Arab, ianya disebut sebagai Mubtada’, Fa’il, Naib Fa’il )
Contoh: ‘Zaid berdiri’. ‘Al-Quran dibaca oleh seseorang’.

2. Mahmul/Mahkum bih/Musnad adalah rukun kedua sekalipun ianya disebut di awal ayat. (Bagi ahli tatabahasa Arab, ianya disebut sebagai Khabar, Fe’il )
Contoh: ‘Zaid berdiri’.

3. Rabitah iaitu penghubung di antara Maudu’ dan Mahmul.

Bahagian Rabitah

Rabitah adalah perkataan yang menjadi penghubung di antara Maudu’ dan Mahmul.

1. Berkait dengan masa : Perkataan yang menjadi penghubung adalah kata kerja seperti Fe’el Naqis. Contoh: ilmu itu bermanfaat.
2. Tidak berkait dengan masa : Perkataan yang menjadi penghubung adalah kata nama seperti kata ganti nama. Contoh: Muhammmad adalah seorang penulis.

Qadiyah Hamliyah berdasarkan Rabitah:
1. Thunaiyyah – Qadiyah yang mempunyai dua perkataan tanpa menyebut Rabitah. Contoh: Muhammad seorang penulis.
2. Thulathiah - Qadiyah yang mempunyai tiga perkataan dengan menyebut Rabitah. Contoh: Muhammad adalah seorang penulis.
3. Ruba’iyah - Qadiyah yang mempunyai empat perkataan dengan menyebut Rabitah dan Sur . Contoh: Semua bunga adalah tumbuhan

Rabitah kebanyakkannya dibuang dalam ayat bahasa Arab kerana memadai dengan I’rab, perkaitan ayat dan perkataan yang digunakan dalam ayat.

Bahagian Qadiyah Hamliah dari sudut Maudu’:
1. Syakhsiah/Makhsusah – sesuatu kenyataan yang mana Maudu’nya merupakan perkara yang ditentukan, iaitu kata nama khas seperti nama orang, kata ganti nama. Contoh: Muhammad faham apa yang dipelajari, Kamu memahami pelajaran kamu.

* Dinamakan Syakhsiah kerana maudu’nya telah ditentukan.

2. Kulliah - sesuatu kenyataan yang mana maudu’nya berbentuk umum, menyeluruh dan disertakan dengan Sur Kulli, iaitu terdapat di sana perkataan yang menerangkan semua benda. Contoh: setiap orang yang berakhlak mulia dihormati.

* Dinamakan kulliah kerana terdapat Sur Kulli di dalamnya.

3. Juziyah - sesuatu kenyataan yang mana maudu’nya berbentuk umum, menyeluruh dan disertakan dengan Sur Juz’i, iaitu terdapat di sana perkataan yang menerangkan sebahagian benda. Contoh: sebahagian penduduk Malaysia berpendidikan.

* Dinamakan Juziyah kerana terdapat Sur Juz’i di dalamnya.

4. Muhmalah - sesuatu kenyataan yang mana maudu’nya berbentuk umum, menyeluruh dan tidak disertakan dengan Sur. Contoh: galian itu pengalir haba.

* Dinamakan Muhmalah kerana tidak menerangkan apa-apa bilangan di dalam ayat tersebut.

Bahagian Qadiyah Hamliyah dari sudut Mahmul
1. Mujabah – sesuatu yang dihukumkan padanya dengan menetapkan Mahmul bagi Maudu’. Contoh: Kota Bharu adalah ibu negeri Kelantan .
2. Salibah – sesuatu yang dihukumkan padanya dengan menafikan Mahmul bagi Maudu’. Contoh: Muhammad bukan seorang yang berilmu .

Sur Qadiyah Hamliah

Sur adalah lafaz yang menerangkan tentang semua benda atau sebahagiannya.
Dinamakan Sur kerana ia menyerupai benteng yang melingkungi seluruh kota negeri atau sebahagiannya.
Qadiyah Musawwarah/Mahsurah ialah Qadiyah yang disebut sur di dalamnya.

Sur terbahagi kepada empat bahagian:
1. Sur Kulli Ijabi – Sur yang menunjukkan kepada merangkumi/meliputi semua benda secara penetapan.
Lafaz sur: كل، جميع، قاطبي، طرا، عامة، كافة
Contoh: Semua manusia adalah haiwan.

2. Sur Kulli Salbi - Sur yang menunjukkan kepada penafian berlakunya mahmul terhadap maudu’.
Lafaz sur: لا شيء، لا أحد، لا ديار dan kata nama am dalam bentuk ayat nafi.
Contoh: Tidak ada seorang pun manusia itu batu.

3. Sur Juz’i Ijabi - Sur yang menunjukkan kepada penetapan hukum terhadap sebahagian benda.
Lafaz sur: بعض، قليل، معظم dan perkataan yang menunjukkan “sebahagian”.
Contoh: Sebahagian pelajar itu berbangsa Arab.

4. Sur Juz’i Salbi - Sur yang menunjukkan kepada penafian hukum terhadap sebahagian benda.
Lafaz sur: ليس بعض، بعض ... ليس، ليس كل
Contoh: Sebahagian orang Melayu bukan mukmin.


* Nota:
Muhmalah boleh disamakan dengan Juziyah kerana hukum terhadap “sebahagian” adalah pasti dan terhadap “keseluruhan” adalah masih diragui. Oleh itu kita mengambil perkara yang diyakini.
Syakhsiah boleh disamakan dengan Kulliah kerana hukum terhadap maudu’ bagi sesuatu qadiyah tidak terkeluar daripadanya.


* Nota:
Qadiyah dari sudut maudu’ mempunyai empat bahagian: syakhsiah, kulliyah, juziyah, muhmalah. Setiap daripada bahagian ini ada mujabah dan salibah . Maka semuanya ada lapan bahagian:

QADIYAH DAN HUKUM-HUKUMNYA

• Qadaya adalah kata jamak bagi Qadiah.
• Qadiyah dari segi bahasa : hukum
• Dan dari segi istilah ilmu mantik : sesuatu susunan kata dan ucapan yang boleh membawa kemungkinan betul atau palsu dengan dilihat kepada kenyataan yang dibuat itu sahaja.
Contoh : Zaid seorang penulis, semua manusia adalah haiwan, bunga adalah tumbuhan, logam berkembang dengan kepanasan/logam adalah pengalir haba, pelajar memahami pelajarannya.

Huraiannya:
Qaul mengikut ahli mantik : susunan kata.
Sidq : berita menepati keadaan yang sebenar.
Kizb : berita tidak menepati keadaan sebenar.
Lizatihi : maksud perkataan dan ertinya menepati (keadaan sebenar) tanpa melihat dari sudut yang lain.

Pengertian ini adalah umum, merangkumi berita yang diungkap seperti contoh-contoh sebelum ini atau yang hanya berada di fikiran seperti ungkapan yang boleh diandaikan apabila ditanya : adakah awak memahami apa yang dipelajari ?. anda menjawab: Ya. Jawapan yang boleh diandaikan ialah: Saya memahami apa yang dipelajari.

Ini adalah qadaya mantik iaitu sesuatu susunan kata dan ucapan yang boleh membawa kemungkinan betul atau palsu dengan dilihat kepada kenyataan yang dibuat itu sahaja. Manakala ayat berbentuk insyaiah, ianya tidak dikira sebagai qadiah mantic kerana ianya tidak membawa kemungkinan betul atau palsu. Antara ayat insyaiah: ayat ta’ajub, ayat pertanyaan, ayat pujian, ayat celaan, ayat sumpah, ayat seruan dan lain-lain.


Nama-nama Qadiah

Qadiah mempunyai beberapa nama lain:
Khabar - Dakwa - Natijah - Muqaddimah - Masalah

ILMU DAN PEMBAHAGIANNYA

Ilmu bermaksud:
1. Pengetahuan yang lengkap untuk mengetahui tanggapan / gambaran dan hukum / penetapan – mengikut pengertian ahli mantik.

2. Mengetahui hubungan / nisbah hukum /penetapan sahaja.

Pengertian ilmu: mendapat gambaran sesuatu (yang terbentuk) dalam fikiran.

Ilmu terbahagi kepada Tasawwur dan Tasdiq:

Tasawwur : mengetahui sesuatu benda tanpa apa-apa penetapan samada menetapkan atau menafikan.
Contoh: mengetahui tentang bunga, sekolah, matahari.

Huraiannya:
Idrak – akal memahami maksud sesuatu benda.
Mufrad – nisbah hukum
* Nota:
Nisbah hukum adalah berkaitan Tasdiq sahaja dalam ayat khabariah yang lengkap dan selainnya adalah Tasawwur.

Tasdiq :
1. Mengikut mazhab ahli pujangga : Tasdiq - mengetahui hubungan makna sesuatu perkataan dengan perkataan lain.
Contoh :
• ‘Bunga itu cantik’ (nisbah “bunga” dan “cantik” memang benar),
• ‘Ilmu itu bermanfaat’ (nisbah “ilmu” dan “bermanfaat” memang benar).
• ‘Muhammad bukan seorang yang pengecut’.
(nisbah “Muhammad” dan “sifat pengecut” sebenarnyidak berlaku),
• ‘Ali tidak bermusafir’.
(nisbah “Ali” dan “bermusafir” sebenarnya tidak berlaku) .

2. Mengikut mazhab Imam Ar-Razi: Tasdiq terdiri daripada empat ciri:

1. Mengetahui Maudu’/ Mahkum ‘alaih
2. Mengetahui Mahmul / Mahkum bih
3. Mengetahui nisbah hukum
4. Mengetahui nisbah ayat (samada benar-benar berlaku atau tidak).
* Nota:
Ilmu Allah tidak boleh dibahagikannya kepada Tasawwur dan Tasdiq kerana boleh menimbulkan kesamaran ianya menyerupai makhluk sedangkan Allah s.w.t Maha Suci daripada yang sedemikian.


Pembahagian tasawwur dan tasdiq kepada nadzari dan daruri

Daruri – Sesuatu yang tidak memerlukan kepada kajian dan penelitian.

Daruri merangkumi – apa yang dinamakan oleh ahli mantik dengan:
1. pengetahuan awal – sesuatu yang diketahui manusia untuk pertama kali, seperti: satu adalah separuh dua.
2. Sangkaan/agakan – sesuatu itu diketahui berdasarkan sangkaan/agakan, seperti: cahaya bulan berpunca dari matahari.
3. Kajian - sesuatu itu diketahui berdasarkan kajian, seperti: ‘Asprin’ – dapat mengurangkan sakit kepala.

Nadzari - Sesuatu yang memerlukan kepada kajian dan penelitian.
Nazari merangkumi: Qias, penyelidikan dan perbandingan.

Tasawwur :
1. Daruri, contohnya : Mengenali buah epal, malam, siang.

2. Nadzari, contohnya: Mengetahui tentang roh dan iman.

Tasdiq:
1. Daruri, contohnya: Mengetahui bahawa satu adalah setengah daripada dua, langit di atas kita, anak lebih muda (usianya) daripada bapa.

2. Nadzari, contohnya: Mengetahui tentang iman bertambah dan berkurangan, roh itu kekal setelah binasa jasad.

* Nota:
1. Tasawwur perlu mendahului tasdiq kerana ianya adalah dua bahagian bagi nisbah hukum.
2. Perkara yang dapat membantu seseorang untuk mendapat gambaran tentang sesuatu, bagi ahli mantik dikenali sebagai mu’arraf, ta’rif dan qaul syarih untuk menjelaskan hakikat sesuatu.
3. Perkara yang dapat membantu seseorang untuk mendapat kepastian tentang hakikat sesuatu, dinamakan sebagai hujjah, qias dan dalil.

Pengertian ilmu Mantik – bidang perbahasan dan faedah mempelajari ilmu Mantik

Ilmu Mantik mempunyai dua pengertian:
1. Berdasarkan kepada topik perbahasannya:
Adalah ilmu yang membicarakan tentang maklumat-maklumat yang berupa tanggapan dan gambaran serta maklumat-maklumat yang berupa hukum dan penetapan.
(yang mana ianya dapat membantu seseorang untuk mengenal dan mendapat gambaran tentang sesuatu yang tidak diketahui atau membantu seseorang untuk mendapat kepastian tentang hakikat sesuatu yang belum pasti)

Huraiannya:
* Ilmu bermaksud: kaedah-kaedah umum.
* Maklumat Tasawwuriah dan Tasdiqiah : Seseorang mengetahui erti perkataan dan susunan ayat yang telah ada dalam fikirannya sehingga ia dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

2. Berdasarkan kepada faedah ilmu Mantik:
Adalah peraturan / kaedah-kaedah untuk memandu serta mengawal akal fikiran manusia daripada tersalah dan terpesong semasa berfikir.

Huraiannya:
* Kanun bermaksud: kaedah-kaedah umum.
* Ta’sim : peraturannya mengawal akal fikiran daripada tersalah semasa berfikir.

Bidang perbahasan ilmu Mantik:
• Berkaitan Maklumat Tasawwuriah dan Tasdiqiah,
(yang mana ianya dapat membantu seseorang untuk mengenal dan mendapat gambaran tentang sesuatu yang tidak diketahui atau membantu seseorang untuk mendapat kepastian tentang hakikat sesuatu yang belum pasti).

Faedah ilmu Mantik:
• Mengawal fikiran daripada tersalah semasa berfikir.
• Membezakan antara yang benar dan salah.
• Mendidik kekuatan akal dan mengembangkannya dengan perbahasan dan menghasilkan keputusan.

Ilmu mantik dikenali dengan berbagai nama, antaranya:
Pengukur ilmu, ilmu berdasarkan bukti, neraca segala ilmu, ilmu kaedah-kaedah berfikir.

* Nota:
Matlamat mempelajari ilmu Mantik adalah mengawal akal daripada tersalah dan terpesong .

Sejarah Ilmu Mantik Ilmu Logik

Ilmu mantik (sebahagian daripada ilmu pemikiran) ialah suatu ilmu yang mengawal pemikiran manusia daripada tersalah dan terpesong semasa berfikir.

- Ilmu mantik telah muncul sebelum kelahiran nabi Isa a.s (pada kurun ke-5 sebelum Masihi).

- Orang pertama yang mengkaji dan menggunakan ilmu mantik ini ialah ahli falsafah Yunan (Socrates, Plato, Aristotle).

- Sufustaiyyun ialah sekumpulan masyarakat Athen yang menyebarkan kepada orang ramai pemikiran yang tidak baik dan mengasaskan pengajian/pendekatan mereka berdasarkan pemikiran yang menolak kebenaran. Objektif tindakan mereka itu adalah untuk menghancurkan kerajaan Yunan/Greek dan aqidah agama mereka.

- Pengasas ilmu mantik ialah Aristotle kerana beliau yang menyusun kaedah/teori yang membawa kepada bukti yang menyakinkan. (kaedah-kaedah/syarat asas dalam pemikiran)

- Ilmu mantik muncul dan berkembang pesat dalam masyarakat Islam ialah pada masa awal pemerintahan kerajaan Abbasiah (pemerintahan Abu Jaafar Mansur dan Al-Makmun) iaitu zaman penterjemahan (buku-buku Yunan dan ilmu mantik).

- Antara penterjemah dan pengarang yang terkenal Islam ialah Abdullah bin Muqaffa’, Yaakub Ishak al-Kindi, Muhammad bin zakaria ar-Razi, Abu Nasr al-Farabi, Hujjatul Islam al-Ghazali, Syeikh Ibnu Sina.

- Abdullah Muqaffa’, adalah penterjemah buku-buku Aristotle (kitab Organon) di zaman pemerintahan Abu Jaafar al-Mansur daripada bahasa Yunan ke dalam bahasa Arab.